ไม้อัด
         
     

ม้อัดยาง 4มิล A
     เหมาะสำหรับงานทำสีและโชว์ผิวไม้ อาทิเช่น งานฟอนิเจอร์/งานตกแต่งภายใน/บิวท์อินไม้อัดยางเกรด A ผิวหน้าจะเรียบและใส้ไม้จะแน่น

 

 
     

ไม้อัดยาง 6 มิล A
     เหมาะสำหรับงานทำสีและโชว์ผิวไม้ อาทิเช่น งานฟอนิเจอร์/งานตกแต่งภายใน/บิวท์อินไม้อัดยางเกรด A ผิวหน้าจะเรียบและใส้ไม้จะแน่น

 

 
     

ไม้อัดยาง 10 มิล A
     เหมาะสำหรับงานทำสีและโชว์ผิวไม้ อาทิเช่น งานฟอนิเจอร์/งานตกแต่งภายใน/บิวท์อินไม้อัดยางเกรด A ผิวหน้าจะเรียบและใส้ไม้จะแน่น

 

 
     

ไม้อัดยาง 15 มิล A
     เหมาะสำหรับงานทำสีและโชว์ผิวไม้ อาทิเช่น งานฟอนิเจอร์/งานตกแต่งภายใน/บิวท์อินไม้อัดยางเกรด A ผิวหน้าจะเรียบและใส้ไม้จะแน่น

 

 
     

ไม้อัดยาง 20 มิล A
     เหมาะสำหรับงานทำสีและโชว์ผิวไม้ อาทิเช่น งานฟอนิเจอร์/งานตกแต่งภายใน/บิวท์อินไม้อัดยางเกรด A ผิวหน้าจะเรียบและใส้ไม้จะแน่น

 
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ
 
     

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 มิล
     ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ หนา 15 มิล นิยมใช้ทำแบบก่อสร้าง แบบหมุนเวียน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งช่วยให้คุณลดต้นทุนในการก่อสร้างได้มาก

 

       
ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 มิล

     ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ หนา 20 มิล นิยมใช้ทำแบบก่อสร้าง แบบหมุนเวียน สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้งช่วยให้คุณลดต้นทุนใน