วีว่าบอร์ด Viva Board
 
   

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 8 มม ขนาด 120x240ซม. นน.30กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน

      
         
 

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 10 มม. ขนาด 120x240ซม. นน.37.5กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน

      
         
 

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 12 มม. ขนาด 120x240ซม. นน.45กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน

      
         
 

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 16 มม. ขนาด 120x240ซม. นน.60กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน

 

      
         
 

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 20 มม. ขนาด 120x240ซม. นน.75กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน

 
      
         
 

วีว่าบอร์ด Viva Board ความหนา 24 มม. ขนาด 120x240ซม. นน.90กก./แผ่น
     วีว่าบอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ ที่ทำให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบ เนียน ละเอียด สามารถนำไปใช้งานได้ในทุกส่วนทั้งภายนอกและภายในของอาคาร แข็งแรงทนทาน ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้ ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน และป้องกันเสียงรบกวน