หลังคาเฌอร่า สเลท                          หลังคาห้าห่วง ไตรลอนไลท์                        หลังคาห้าห่วงแม็กม่า
                                                   
                                                   
 หลังคาห้าห่วงซีดาร์เชค                          หลังคาห้าห่วง ไตรลอน                        หลังคาห้าห่วงชิงเกิ้ล
                                                   
                                                   
 หลังคาห้าห่วงแกรนาด้า