ปูนซีเมนต์ ราชสีห์สีเขียว

 

 

     ปูนซีเมนต์ผสมราชสีห์เขียว (Mixed Cement) ได้ผลิต ขึ้นตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน มอก.80-2550
ด้วยจุดเด่วของปูนราชสีห์เขียวสามารถอุ้มน้ำได้นาน  มีระยะเวลาการก่อตัวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยนอกจากนี้  ยังสามารถนำปูนราชสีห์เขียวไปผลิตเป็นคอนกรีตใช้กับงานโครงสร้างขนาดเล็กทั่วๆไป ที่ไม่ต้องการกำลังรงอัดสูงได้อีกด้วย 

   

  ปูนซีเมนต์ ราชสีห์สีแดง

   

     ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่1 (Type 1 Ordinary Portland Cement) ตราราชสีห์แดง ผ่านการรับรองมาตราฐาน มอก.15 เล่ม 1-2547 ซึ่งเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปูนราชสีหืแดงเหมาะที่จะนำไปใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรง มีประสิทธิภาพกำลังอัดที่สูง เช่น อาคารขนาดใหญ่ ถนน สะพาน เขื่อน รวมถึง โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปต่างๆ เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาตัวไอ กระเบื้องคอนกรีต หรือ โรงหล่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป ที่ต้องการความรวดเร็วในการยกชิ้นงาน เช่น เสาบ้าน เสารั้ว ท่อคอนกรีต ท่อใยหิน บล็อกคอนกรีต