ปูนซีเมนต์ผสมตราปูนเสือ
         
     

 

 

รหัสสินค้า:                   
ราคา:  

 


        ปูนเสือ ซิเมนต์ผสม เหมาะสำหรับงานก่ออิฐและฉาบผนัง ผนังที่ได้แข็งแรง ไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนยึดเกาะได้ดี และยืดหดตัวน้อย ขนาดบรรจุ ถุงละ 50 กก.

 

  ปูนซีเมนต์เสือ ซิเมนต์ขาว

         
     

     

 

รหัสสินค้า:                    
ราคา:  

 


       เสือ ซิเมนต์ขาว เป็นปูนซีเมนต์ขาวผสม (Whit e Cement) ที่มีคุณสมบัติด้านการยึดเกาะที่ดี และมีระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสมในการตกแต่งผลงาน เช่นเดียวกับปูนซีเมนต์เทาผสมงานฉาบ แต่เหนือกว่าด้วยเนื้อปูนสีขาวบริสุทธ์ ที่ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติ ทั้งยังสามารถผสมสีส้มประยุกต์ใช้วัสดุผสม และวิธีการตกแต่งผลงานได้อย่างหลากหลาย จึงให้อิสระในการสร้างสรรค์งานฉาบ และงานตกแต่งอื่นๆ ควบคู่ไปกับผลงานที่มีคุณภาพ และความประณีตสวยงาม ขนาดบรรจุ ถุงละ 20 กก.