ท่อพีวีซีงานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์
 
     

     ท่อพีวีซีงานร้อยสายไฟฟ้า  ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า ท่อเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิองศาปกติจนถึง 60 องศาเซลเซียล ทนทานต่อเเสงเเดด มีความเหนียวเป็นพิเศษ ประกอบการผสมสารไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงป้องกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดี และไม่กรอบหรือแตกหักง่าย 

 
  ข้อต่อพีวีซี งานร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์
 
     

     ข้อต่อพีวีซี งานร้อยสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า ท่อตราช้างเป็นฉนวนไฟฟ้า จึงไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิองศาปกติจนถึง 60 องศาเซลเซียล  ข้อต่อและอุปกรณ์ครบครันมีความหลากหลายและครบครันให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการทนทานต่อเเสงเเดด มีความเหนียวเป็นพิเศษ ประกอบการผสมสารไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงป้องกันรังสี UV ได้เป็นอย่างดี และไม่กรอบหรือแตกหักง่าย 

 
  สายไฟฟ้าคู่
 
     

สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม. 100 เมตร มีสีขาว

 

 
     

สายไฟฟ้า VFF 2x1.5 ตร.มม. 90 เมตร  มีสีขาว

 

 
     

สายไฟฟ้า THW 1x10 ตร.มม. 90 เมตร มีสีดำ

 
  สายไฟฟ้าเดี่ยว
 
     

สายไฟฟ้า THW 1x4 ตร.มม. 90 เมตร มีสีขาว สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง

 
 

 
     

สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม. 90 เมตร  มีสีขาว สีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง

 

  หลอดไฟ

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟกลมจำปา 40 W โทนแสงสีขาว, เหลือง

 

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟทรงปิงปอง  5w(25w) , 8w(40w) โทนแสงสีขาว, เหลือง

 

 
     

 ฟิลิปส์หลอด ไฟรูปทรงเกลียว  12w (60w) โทนแสงสีขาว, เหลือง

 

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟรูปทรงเกลียว15w(75w) 20w(100w) 24w(125w)โทนแสงสีขาว, เหลือง

 

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟตะเกียบ 8w(40w) , 11w(60w)โทนแสงสีขาว, เหลือ

 

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟตะเกียบ  14w(75w) , 23w(125w)โทนแสงสีขาว, เหลือง

 

 
      ฟิลิปส์หลอดไฟนีออนยาว TLD 36W
 

 
     

ฟิลิปส์หลอดไฟนีออนยาว TLD 18W