ลวดเชื่อมโอกิ
 
     
ลวดเชื่อมโอกิ ให้เปลวไฟอ่อนสม่ำเสมอ ใช้ได้ดีกับท่าเชื่อมแนวตั้งแบบลากลง ลวดเชื่อมโอกิ OKI ให้การซึมลึกดี มีสะเก็ดไฟเชื่อมน้อย เหมาะกับการเชื่อมต่อโลหะแบบหยาบๆ เช่น มุ้งลวดเหล็กดัด โครงสร้างโรงงาน หรืออาคารต่างๆ 
  ลวดเชื่อม   ลังละ
  ลวดเชื่อมโอกิ     K - 25    2.6  กก.                10 ห่อ
  ลวดเชื่อมโอกิ     K - 25    3.2 กก.   4   ห่อ
  ลวดเชื่อมโอกิ     K - 26    (K-30)   2.6 กก.   10 ห่อ
  ลวดเชื่อมโอกิ     K - 26    (K-30)   3.2 กก.   4   ห่อ