ท่อต่อพีวีซีไม่รับแรงดัน

 
     

 

   

รหัสสินค้า :  
ราคา :                     

 

          ท่อตราช้างผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดีและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถทนเเรงดันน้ำภายในท่อ และเเรงกดนอกเส้นท่อได้เป็นอย่างดี ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน หมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานปราศจากสารพิษ เป็นท่ออโลหะ จึงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระเเสไฟฟ้ารั่ว 

 

  ข้อต่อพีวีซีรับแรงดัน

 
     

     

 

รหัสสินค้า :  
ราคา :                     

 

         ท่อตราช้างผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดีและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สามารถทนเเรงดันน้ำภายในท่อ และเเรงกดนอกเส้นท่อได้เป็นอย่างดี ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน หมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานปราศจากสารพิษ เป็นท่ออโลหะ จึงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระเเสไฟฟ้ารั่ว 

 

  ท่อพีวีซี งานขุดเจาะ

 
     

   

 

รหัสสินค้า :                   
ราคา :                    

 

        ท่อตราช้างผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวดีและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงสามารถทนเเรงดันน้ำภายในท่อ และเเรงกดนอกเส้นท่อได้เป็นอย่างดี ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดและด่างอ่อน หมดปัญหาเรื่องสนิมกัดกร่อน ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานปราศจากสารพิษ เป็นท่ออโลหะ จึงไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเกิดกระเเสไฟฟ้ารั่ว